Why walk if you can dance!!!

Kompletta försäkringsvillkor för ThunderBoots

Egendomsförsäkring:

 

Försäkring av musikanläggning m.m vid händelse av t ex brand eller inbrott där klubbens inventarier förvaras.

 

Avbrottsförsäkring:

 

Försäkring som ersätter t ex extra hyreskostnader i händelse av brand eller annat avbrott i befintlig kurslokal. Ersättning betalas upp till 12 månader.

 

Ansvarsförsäkring:

 

Personskada vid omständigheter i lokalen som inte kan hänföras till den egna hemförsäkringen.

 

Rättskyddsförsäkring:

 

Försäkring mot ex. avtalsbrott.